Δυναμώνουμε - ψηφίζουμε

το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Τροπολογίες του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης


ΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα δύο σημαντικές τροπολογίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.
1. Η πρώτη τροπολογία αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση. Με αυτήν, το ΚΚΕ ζητάει την επανασύσταση ή τη σύσταση θέσεων εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, χωρίς βλαπτική μεταβολή των εργασιακών και μισθολογικών τους δικαιωμάτων. Ζητάει ακόμα να αναγνωρίζεται ως χρόνος πλήρους υπηρεσίας το διάστημα της διαθεσιμότητας και να καταβληθούν αναδρομικά οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν περικοπεί.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειωνόταν μεταξύ άλλων: «Οι διατάξεις για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δημόσιο τομέα, δεν απορρέουν ούτε από κάποιες άστοχες επιλογές, ούτε συνιστούν ένα πρόσκαιρο και προσωρινό μέτρο. Οι επιλογές αυτές δεν καθορίζονται από ιδεοληψίες, όπως διατείνονται τα κόμματα του ευρωμονόδρομου για να συγκαλύψουν τις βαθύτερες αιτίες.
Μέσα από αυτές τις επιλογές επιδιώκεται η κατάργηση κάθε έννοιας σταθερής και μόνιμης εργασίας, να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης και στο δημόσιο τομέα που θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο προς τα κάτω την κατάσταση των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα. Να καλλιεργηθεί κλίμα αυταρχισμού και τρομοκρατίας στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων για την πιο αποτελεσματική προώθηση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων.
Οι επιλογές αυτές ταυτόχρονα στοχεύουν στη μετάθεση του κόστους λειτουργίας υπηρεσιών στα λαϊκά στρώματα και να ανοίξει ο δρόμος για να διεισδύσουν ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι στους τομείς αυτούς. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο την αναγκαία προσαρμογή του αστικού συστήματος και του κρατικού μηχανισμού στις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες του κεφαλαίου. Είναι αλλαγές που έχουν γίνει σε όλη την ΕΕ ανεξάρτητα από την ύπαρξη μνημονίων και καθορίζονται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου.
Επομένως, είναι άσφαιρη και υποκριτική η κριτική των κομμάτων του ευρωμονόδρομου που αποδέχονται τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού στο πλαίσιο της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη μορφή διακυβέρνησης και το μείγμα της πολιτικής».
Την περασμένη Πέμπτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ διοργάνωσε εκδήλωση στη Βουλή, με τη συμμετοχή δεκάδων εργαζομένων σε κλάδους του Δημοσίου, που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ παρουσίασε τη σχετική τροπολογία και ανέπτυξε τις θέσεις του Κόμματος για το χαρακτήρα των αλλαγών στο Δημόσιο και τη διέξοδο που προτείνει το ΚΚΕ. Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ αποτελεί σημαντική συμβολή στον αγώνα που δίνουν για να μη χάσουν τη δουλειά τους, για το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα.
2. Η δεύτερη τροπολογία αφορά την απαγόρευση κατασχέσεων και άλλων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, στον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ, που αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και την κατάργηση των νόμων που επιβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στους νέους ασφαλισμένους. Τα άρθρα της τροπολογίας προβλέπουν τις εξής ρυθμίσεις:
-- Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κανενός είδους προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ που δεν έχουν πληρωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας. Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί διαγράφονται. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.
-- Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση των απαιτήσεων από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ για την είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών τους εισφορών. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.
-- Το βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές θεωρούνται χωρίς καμία προϋπόθεση και συνεχίζεται η ασφαλιστική κάλυψη όλων των άμεσα ασφαλισμένων και των προστατευόμενων προσώπων.
-- Καταργούνται όλοι οι νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις που επιβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στους νέους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εντεύθεν.
-- Το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει εντόκως στα ασφαλιστικά ταμεία τις ζημιές που έχουν υποστεί από τη δέσμευση των αποθεματικών τους με χαμηλό επιτόκιο, τις τοποθετήσεις σε μετοχές και άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα καθώς και τις ζημιές από το «κούρεμα» των ομολόγων.